IN GESPREK TIJDENS DE ‘TOUR INULST’

IN GESPREK TIJDENS DE ‘TOUR INULST’

Wat voor kansen zien onze inwoners voor hun omgeving? Waar liggen mogelijkheden? Waar moet
aandacht voor zijn? Wat vinden zij belangrijk? Wat kan anders/slimmer? Met die vragen in
gedachten kijken we dit voorjaar naar onze gemeente. Samen met inwoners – tijdens de Tour
Inulst.

Waar praten we over?
Centraal staat: Wat hebben onze inwoners nodig om gezond en positief te leven? Die vraag
brengt ons op allerlei andere vragen. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe zorgen we dat het tijdens hete
perioden draaglijk blijft? Voelen onze inwoners zich veilig? Hoe maken we onze gemeente
groener? Aan welke activiteiten hechten onze inwoners? Wat is de rol van dorpshuizen? Wat is er
nodig om langer zelfstandig te blijven wonen? Wat hebben we nodig om onze woningen
energiezuiniger te maken? Enzovoorts.
Kortom: We praten over de toekomst van dorpen en wijken. En vragen inwoners om mee te
denken. In het hele traject denken we in oplossingen en kijken waar kansen liggen.

Waarom doen we dat?
We doen dit om de dorpen en wijken klaar te maken voor de toekomst. Hoe en wat we de
komende tijd oppakken in onze gemeente, schrijven we neer in beleidsplannen. Actuele plannen
zijn op dit moment de omgevingsvisie, mobiliteit, het accommodatieplan, het woonzorgplan en
duurzaamheid & klimaat. Voor deze plannen is inbreng van de ‘gemeentespecialisten’ belangrijk.
En dat zijn onze inwoners en ondernemers.

Wanneer doen we dat?
De Tour Inulst is tot juli 2024. Februari is de voorbereidingsmaand. Vanaf maart 2024 vragen wij
onze inwoners om ons zoveel mogelijk te vertellen. Hun inbreng zetten we in de periode van juli
tot september 2024 op een rijtje. Het is essentiële informatie om te weten waar we als
gemeente – en dat zijn we samen met onze inwoners en ondernemers – op gaan inzetten.

Hoe doen we dat?
De Tour Inulst is online én offline. Meedoen is mogelijk via ons participatieplatform
https://doemee.inulst.nl Ook is het mogelijk tijdens één van de dorps/wijkgesprekken.

Meer informatie?
Op https://doemee.inulst.nl vindt u informatie over de Tour Inulst. Daar staat ook een tijdlijn.
Alle afzonderlijke gespreksmomenten voegen we daar toe. Natuurlijk communiceren we ook via
onze andere communicatiemiddelen over de Tour Inulst. Want we bereiken graag zoveel
mogelijk inwoners/ondernemers. Een zo breed mogelijk gesprek en zo gevarieerd mogelijke
inbreng, dat is het doel van de Tour Inulst.

Vragen? Stuur ons gerust een e-mail: info@gemeentehulst.nl – onder vermelding van ‘Tour
Inulst’.

2024-02-20T09:37:07+01:00