ONLINE PARTICIPATIEPLATFORM: DOE MEE INULST

ONLINE PARTICIPATIEPLATFORM: DOE MEE INULST

Vanaf nu is in onze gemeente meedenken en meedoen mogelijk via https://doemee.inulst.nl Dit
online participatieplatform is dé plek waar inwoners en ondernemers meepraten. Bijvoorbeeld
door een vragenlijst in te vullen, te reageren op een plan, ideeën te delen of te stemmen over
onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners en ondernemers op zoveel mogelijk manieren te
betrekken bij het maken van plannen en beleid of specifieke projecten. Dit platform helpt ons
daarbij.

Meedenken is eenvoudiger
Online participatie is nieuw voor onze gemeente. Het is een aanvulling op de al bestaande
mogelijkheden voor participatie. Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden, klankbordgroepen
en dorps- en wijkraden. Dat blijft. Doemee.inulst.nl is een extra manier om mee te denken.
Online reageren op plannen en projecten maakt het meedenken en meedoen eenvoudiger.
Inwoners doen mee op een tijdstip dat hen uitkomt. Reageren is mogelijk via computer, tablet of
smartphone.

Gebruik platform
We gebruiken https://doemee.inulst.nl om ideeën te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te
lanceren en te polsen naar de mening van onze inwoners/ondernemers over een standpunt.
Bijvoorbeeld over een nieuwe inrichting van een straat, het opknappen van een speeltuin, het
bedenken van een straatnaam of het energiezuiniger maken van woningen.

Registeren
Bij het eerste gebruik van het platform is registratie nodig. Daarna krijgen gebruikers een e-mail
zodra er iets nieuws te melden is. Zo bent en blijven mensen op de hoogte. Het is mogelijk zelf
aan te geven of de e-mails gewenst zijn.

Eerste projecten
Op https://doemee.inulst.nl vindt u op dit moment een project over een nieuwe straatnaam.
Daarnaast leest u over de Tour Inulst. Dat is een tour waarbij de toekomst van uw dorp/wijk
centraal staat: Wat is nodig voor een gezond en positief leven in onze gemeente? Binnenkort
vragen we ook mee te denken over het parkeren in Hulst en over de inrichting van de Grote
Markt. Hierover leest u nu al op het platform. In de loop van het jaar volgen meer projecten.

2024-02-20T09:33:38+01:00