STIMULERING VERDUURZAMING VERENIGINGSGEBOUWEN

STIMULERING VERDUURZAMING VERENIGINGSGEBOUWEN

Het verduurzamen van de sportaccommodaties, dorpshuizen en culturele gebouwen vinden we
belangrijk. Daarom is er hiervoor sinds 2022 een speciale regeling. Op basis van deze regeling is
een bijdrage mogelijk. De regeling is een succes. Daarom zijn we voornemens om de regeling
voor de derde keer te verlengen.

Waarom verduurzamen?
We willen komen tot een duurzame en energie neutrale maatschappij. Daarvoor zijn nog vele
stappen nodig. Het verduurzamen van woningen en kantoorgebouwen is er daar een van. Maar
ook andere gebouwen vragen om aanpak. Zo ook de sportaccommodaties, dorpshuizen en
culturele gebouwen.

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage is een energiescan nodig.
Er zijn mogelijkheden om deze gratis te krijgen. Sportzeeland helpt sportverenigingen daarbij.
Voor dorpshuizen en culturele gebouwen is er de Zeeuwse Klimop-regeling.
De energiescan gebruiken we als basis voor de aanvraag.
De hoogte van de bijdrage bepalen we op basis van de netto vloeroppervlakte van het gebouw.
Per m2 is er een bedrag van 25 euro. Dit met een maximum van 12.500 euro per gebouw.
Deed een organisatie al eerder uitgaven om het gebouw duurzamer te maken? Dan is het
mogelijk om deze mee te laten tellen. Wel moeten ze passen in de energiescan.

Wat is er al gedaan?
De afgelopen twee jaar zijn al diverse gebouwen verduurzaamd met een bijdrage vanuit de
regeling. Voorbeeld daarvan is het Dorpscentrum in Vogelwaarde. Daar zijn zonnepanelen,
ledverlichting aangelegd. Dorpshuis Brandershole in Terhole ontving een bijdrage voor
zonnepanelen en een airco-installatie. Bij de voetbalvereniging SDO’63 is bijvoorbeeld dan weer
een warmtepompboiler geïnstalleerd.

De raadscommissie Ruimte bespreekt tijdens haar vergadering van dinsdag 5 maart 2024 de
regeling en de verlenging er van.

2024-02-26T12:16:25+01:00