Uncategorized

16 maart, 2021

NATUURHERSTELPROJECT OSSENISSE IN DE WESTERSCHELDE

Voor de kust bij buurtschap Kreverhille in de gemeente Hulst is aannemer Van Oord voor Provincie Zeeland volop aan het werk voor één van onze buitendijkse natuurherstelprojecten, namelijk project Ossenisse. Het uiteindelijke doel is dat de inham in de zandplaat (Platen van Ossenisse) zich vult met zand en voedselrijk slib, waardoor hier waardevolle getijdennatuur ontstaat.

 

Vorig jaar is het middenstuk van de Scharrendam over een lengte van 125 meter met circa 2 ½ meter verlaagd (zie B1 in overzichtskaart), waardoor de stroming van het water is veranderd. Vervolgens zijn in de verlaging 5 zinkstukken van geotextiel met daarop bundels van wilgentakken neergelegd. Daarop is een laag breuksteen aangebracht, die de bodem beschermt tegen de sterke stroming van het water en erosie.

Tot slot heeft de aannemer twee hoogwatervluchtplaatsen aan weerszijden van de verlaging gerealiseerd (zie A1 in overzichtskaart). Deze hoogwatervluchtplaatsen hebben een lengte van circa 50 meter en een breedte van circa 55 meter vanaf de bodem. Tijdens hoog water zijn dit veilige plekken voor vogels om uit te rusten.

 

Aanbrengen palenrij op de zandplaat

Halverwege dit jaar wordt de laatste stap uitgevoerd. Dan plaatst de aannemer een palenrij op de zuidwestzijde van de Platen van Ossenisse (zie C1 in overzichtskaart). Deze palenrij heeft een lengte van 308 meter en bestaat uit 513 palen. De palenrij zorgt voor een verlaging van de stroomsnelheid van het water en beschermt de Platen van Ossenisse. Voor het borgen van de veiligheid van de scheepvaart in de Westerschelde worden op deze palenrij, om de 50 meter, radarreflectoren aangebracht.

Uitvoeren proef

Echter, voordat de palenrij definitief wordt aangebracht voert de aannemer deze week een proef uit met betrekking tot het plaatsen van een aantal palen. Deze proef duurt één werkdag en heeft als doel om inzicht te krijgen in de juiste paallengte en werkmethode. De palen voor deze proef worden over water met een kraanschip aangevoerd en aangebracht tijdens hoog water. Tijdens laag water worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Aan het einde van de werkdag worden deze palen weer verwijderd en blijft er niets achter op locatie.

 

W: www.zeeland.nl/natuurpakket

 

8 maart, 2021

OPROEP TELEFONISCH SPREEKUUR ZLD 11 MAART

VSBfonds financiert projecten waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit die lokaal of regionaal impact heeft. Of waarmee mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij het VSBfonds? Maak dan gebruik van ons spreekuur.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we in februari helaas niet naar Zeeland toe komen om spreekuren te houden. Toch blijven wij graag in gesprek. We nodigen je daarom van harte uit om telefonisch contact met ons op te nemen.

Op donderdag 11 maart 2021 zitten we tussen 10.00 uur en 16.00 uur voor je klaar op het volgende telefoonnummer:

030 230 3306

Wil je alvast meer te weten komen over het VSBfonds en het regio-team voor de provincies Brabant en Zeeland? Kijk dan op https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/contact/zeeland-en-noord-brabant

 

Tot dan!

 

 

 

Over VSBfonds

VSBfonds financiert projecten waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit die lokaal of regionaal impact heeft. Of waarmee mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap.

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in sociale en culturele projecten die de kwaliteit van de Nederlandse samenleving ten goede komen. Meer informatie over het fonds is te vinden op www.vsbfonds.nl.

25 februari, 2021

SNOEIWERKEN LANGS FIETSPAD: HINDER!

Vandaag – en misschien morgen ook nog – wordt er gewerkt aan de beplanting langs het fietspad in Kloosterzande. Dat geeft hinder.
Het gaat om het fietspad dat parallel ligt aan de N689 – tussen het fietstunneltje en de Tasdijk Oost.

De beplanting daar moet worden gesnoeid. Dat gebeurt met een kraan. Daarom wordt het fietspad ter plaatse afgezet.
Fietsers kunnen omrijden via de President Rooseveltstraat.

— in 

Kloosterzande

.

2 februari, 2021

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK)

Een paar weken terug kondigde premier Rutte aan dat er een uitbreiding van het steun- en herstelpakket zou komen. Eén van de maatregelen is het ondersteunen van huishoudens, die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze maatregel heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De gemeente Hulst doet er alles aan om de regeling TONK zo spoedig mogelijk werkend te hebben. Meer lezen op https://www.gemeentehulst.nl/…/Tijdelijke_ondersteuning…

1 februari, 2021

HERINRICHTING VAN DE KRUISPOLDER

Nog een webinar waarvan de inhoud een aantal mensen kan interesseren ging over de aanstaande herinrichting van de Kruispolder en omgeving.  Ook hiervan kan u bekijken wat daar verteld is op volgende link:  Project Kruispolder

Wij ontvingen ook volgende mededeling:

Beste,

Ik informeer u graag over een belangrijke stap om te komen tot realisatie van de herinrichting van de Kruispolder. Het ontwerp-bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente en het ontwerp-projectplan door het waterschap. Deze plannen liggen nu ter inzage van 21 januari tot en met 3 maart.

Via onze website kunt u de documenten direct downloaden: https://scheldestromen.nl/kruispolder

De gesprekken over kavelruil en –inrichting gaan ondertussen door rekening houdend met de coronamaatregelen. De verdere planning is als volgt:

januari – 4 maart:         concept plannen ter inzage (6 weken)

april 2021:                    definitieve plannen vaststellen door waterschap en gemeente   

zomer 2021:                 goedkeuring van de plannen door de provincie                       

zomer 2021:                 uitvoeringsontwerp gereed

begin 2022:                  aanbesteding van het werk                                                             

halverwege 2022:         start werkzaamheden, ongeveer 2 jaar

Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met mij op.

Ik verwacht dat we in de zomer als het uitvoeringsontwerp gereed is, weer met nieuwe informatie bij u komen.

 

Met vriendelijke groet,

Korine Hengst

Omgevingsmanager

1 februari, 2021

DORPEN VOOR MORGEN (1)

Op 10 en 20 november 2020 ging een webinar door over o.m. toekomstopties voor energievoorziening en vooral energiebesparing. Om de vooropgestelde milieunormen te kunnen halen, worden van iedereen inspanningen gevraagd en als die – waar mogelijk – kunnen gecombineerd en/of gesubsidieerd worden, vaart iedereen daar wel bij.

Wie geïnteresseerd is in wat die avond besproken werd, kan hieronder de presentaties downloaden van deze webinar, zoals die ons door de organisatoren werden doorgestuurd.

Ontvang tijdelijk circa 90 euro voor het verduurzamen van uw eigen woning met de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). De RRE is een tijdelijke subsidieregeling die je helpt bij het zetten van de volgende stap in de verduurzaming van je eigen woning. Of u nu persoonlijk advies wil, concreet energie wil besparen of inzicht wil in uw energieverbruik- of verlies. Vraag een gratis voucher aan op de website van Duurzaam Bouwloket: https://www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre. Hier leest u ook meer over de mogelijkheden in Zeeland. Wees er snel bij want op = op, aanvragen kan tot 31 maart 2021.

 

Concreet energie besparen:

CV optimalisatie

Pompschakelaar (nieuw sinds vorige week)

Bespaarbox is uitverkocht, er kom begin 2021 nog een nieuw product online.

Persoonlijk advies ontvangen:

DuMo Coach (Duurzame Monumenten Coach)

Monumentenpaspoort

Duurzaamheidsscan VvE’s

Onafhankelijk energieadvies

Krijg inzicht in uw energieverbruik- of verlies:

Energieverbruiksmanager

 

Presentatie Maarten van Poelgeest

1 februari, 2021

DE WATERSNOOD VAN 1953

N.a.v. de nieuwsbrief van januari 2021, kreeg de redactie volgend verzoek:

Geboren in 1949 als zoon van de directeur van de melkfabriek aan de Hulsterweg was de watersnood van 1953 een van mijn eerste herinneringen die mij altijd zijn bijgebleven.
Vorig jaar heb ik al mijn herinneringen aan deze ramp op mijn website geplaatst op www.theodurenkamp.nl
Dit leidde na plaatsing vorig jaar tot een leuk contact met diverse oud-dorpsbewoners.
Nu 1 februari weer in zicht komt, wil ik dit artikel op mijn website graag weer onder de aandacht brengen onder zoveel mogelijk inwoners, zie https://www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/de-watersnood-van-1953-als-eerste-herinnering
Wellicht dat uw website daarvoor geschikt is? Of uw maandelijkse nieuwsbrief? Of beide?
Met vriendelijke groeten,

Th.H.H.M. (Theo) Durenkamp

theo.durenkamp@zonnet.nl
t.durenkamp@gmail.com
www.theodurenkamp.nl

Bij deze is aan het verzoek voldaan. Wij hopen dat dhr. Durenkamp via deze weg nog vele contacten kan leggen met oude bekenden.
26 januari, 2021

AVONDKLOK: BLIJF BINNEN

❗️⏰Laten we er mee beginnen om te zeggen dat heel veel mensen zich goed houden aan de geldende coronamaatregelen, inclusief de avondklok. Dat geldt zeer zeker ook in Zeeland. Het is tot nu toe gelukkig relatief rustig gebleven.
De afgelopen dagen hebben we echter ook de beelden gezien van ongeregeldheden op diverse plaatsen in het land. Net als vele anderen zijn wij hier enorm van geschrokken. Dit soort situaties kunnen én mogen we niet accepteren. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit onze inwoners en ondernemers bezig houdt. Dat is logisch, want het zijn indrukwekkende beelden die we te zien krijgen.

Er is natuurlijk diepe verontwaardiging en afkeuring bij heel veel mensen over dat dit gebeurt. En natuurlijk zijn er ook mensen die daarbij denken: “gaat er nog meer gebeuren? Kan dit ook in mijn eigen omgeving gebeuren?” Die vraag snappen wij, Zeeuwse burgemeesters, heel erg goed. Want als je dit ziet, dan schrik je. Dit is niet meer demonstreren, of je mening laten horen. Dat moet altijd kunnen. Maar daar heeft dit niets meer mee te maken. Dit is agressie en geweld tegen de politie. Dit is de straat opgaan met maar één doel: de confrontatie aangaan, om te vernielen en te rellen. We zijn, samen met de politie, heel erg alert op signalen dat het ook in Zeeland kan ontvlammen. Die signalen moeten we serieus nemen. We houden daarom goed in de gaten wat er (op sociale media) gebeurt en of er andere signalen zijn. Zodat we vroegtijdig kunnen ingrijpen. We zijn constant alert. Die alertheid vragen wij ook van onze inwoners en ondernemers.
Gelukkig merkten wij de afgelopen dagen al dat waar er (digitale) signalen zijn, die ook doorgegeven werden. Als u de komende uren of dagen signalen hoort, leest of ziet, twijfel dan niet om de politie te bellen👇

☎️Bel 112 als het spoed is. In alle andere gevallen belt u 0900-8844. U kunt ook bellen naar Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.

Load More Posts